Λίγα Λόγια
Όροι χρήσης
Αποσύνδεση
Σύνθετη αναζήτηση
Νέος Λογαριασμός
Είσοδος Πελατών
Γλώσσα        
Greek
Νόμισμα

   

Τίτλοι Βιβλίων
  Νέες Κυκλοφορίες
  Βιβλία Μουσικής
  Βοηθήματα Δημοτικού
  Βοηθήματα Γυμνασίου
  Βοηθήματα Λυκείου
    Α' Λυκείου
    Β' Λυκείου
    Γ' Λυκείου
  Βιβλία Αγγλικών
  Βιβλία Γαλλικών
  Βιβλία Γερμανικών
  Βιβλία Ιταλικών
  Βιβλία Ισπανικών
  Πληροφορική
  Παιδικό-Εφηβικό Βιβλίο
  Λεξικά-Εγκυκλοπαίδειες
  Λογοτεχνία-Ιστορία
  Υγεία-Διατροφή
  Αυτοβελτίωση-Επιτυχία
  Γενικού Ενδιαφέροντος
  Επίκαιρα-Πολιτική-Οικονομία
  NetworkEliteClub -15%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β' & Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
[960-431-977-9]
€17,34
Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Το βιβλίο περιλαμβάνει: 30 επιλεγμένα κείμενα Λεξιλόγιο - Αρχικούς χρόνους Μεταφραστικές οδηγίες Συντακτικές επισημάνσεις Γραμματική - Συντακτικό (θεωρία και ασκήσεις) Συνοδεύεται από CD-rom Το CD-rom περιλαμβάνει: τις μεταφράσεις των κειμένων λεπτομερή συντακτική ανάλυση τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων γραμματικής-συντακτικού H παρούσα θεματογραφία προτείνει μια διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας του αγνώστου κειμένου με κύριο στόχο να συνδράμει το μαθητή της θεωρητικής κατεύθυνσης στη μεταφραστική διαδικασία και στην εκμάθηση του συντακτικού και της γραμματικής μέσα από το ίδιο το κείμενο. Oι μεταφραστικές διευκρινίσεις που συνοδεύουν το κείμενο βοηθούν το μαθητή στην κατανόηση και απόδοσή του, ενώ οι χρηστικές επισημάνσεις για τη σύνταξη του κειμένου συμβάλλουν στην εμπέδωση των συντακτικών φαινομένων. H γλωσσική εξομάλυνση επιτυγχάνεται με την παράθεση σε κάθε κείμενο αρχικών χρόνων και γραμματικών παρατηρήσεων. Επιπλέον, για την καλύτερη επεξεργασία του κειμένου, κρίναμε απαραίτητο να συμπεριλάβουμε σε κάθε διδακτική ενότητα θεωρία γραμματικής και συντακτικού. H μετάφραση και η πλήρης συντακτική ανάλυση του κειμένου, οι απαντήσεις των γραμματικών και συντακτικών ασκήσεων περιέχονται στο CD rom που συνοδεύει το βιβλίο. Περιεχόμενα Θέμα 1: Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις Ε, ΙV, 4 - 7 Γραμματική: Ουσιαστικά β' κλίσης • Ενεστώτας Συντακτικό: Υποκείμενο Θέμα 2: Δημοσθένης, Κατ' Αριστογείτονος Α, 15-16 Γραμματική: Ουσιαστικά α' κλίσης • Παρατατικός Συντακτικό: Συνδετικά ρήματα - Κατηγορούμενο Θέμα 3: Υπερείδης, Eπιτάφιος, 41-42 Γραμματική: Ουσιαστικά γ' κλίσης (φωνηεντόληκτα) • Μέλλοντας Συντακτικό: Απρόσωπα ρήματα Θέμα 4: Λυσίας, Eπιτάφιος, 70-72 Γραμματική: Ουσιαστικά γ' κλίσης (αφωνόληκτα) • Αόριστος α' Συντακτικό: Ενεργητικά ρήματα - Αντικείμενο Θέμα 5: Ισοκράτης, Aρχίδαμος, 11-13 Γραμματική: Ουσιαστικά γ' κλίσης (ενρινόληκτα - υγρόληκτα) • Αόριστος β' Συντακτικό: Μονόπτωτα - Δίπτωτα ρήματα Θέμα 6: Ξενοφώντας, Eλληνικά, ΣΤ', 3, 4 - 5 Γραμματική: Ουσιαστικά γ' κλίσης (σιγμόληκτα) • Παρακείμενος - Υπερσυντέλικος ενεργητικής φωνής Συντακτικό: Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί: Επιθετικός - Κατηγορηματικός προσδιορισμός Θέμα 7: Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6 Γραμματική: Παρακείμενος - Υπερσυντέλικος μέσης φωνής Συντακτικό: Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί: Παράθεση - Επεξήγηση Θέμα 8: Θουκυδίδης, Iστορία, Β, 11 Γραμματική: Παθητικός Μέλλοντας - Παθητικός Αόριστος Συντακτικό: Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί: Γενική Θέμα 9: Ξενοφώντας, Κύρου Aνάβασις, 3, 4 Γραμματική: Ανώμαλα ουσιαστικά Συντακτικό: Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί: Δοτική - Αιτιατική Θέμα 10: Λυσίας, Yπέρ Πολυστράτου, 8-10 Γραμματική: Αντωνυμίες: Προσωπικές - Δεικτικές - Οριστική ή Επαναληπτική Συντακτικό: Μετοχή: Επιθετική - Κατηγορηματική Θέμα 11: Ισοκράτης, Φίλιππος, 111-112 Γραμματική: Αντωνυμίες: Ερωτηματικές - Αυτοπαθητικές - Αλληλοπαθητική Συντακτικό: Μετοχή: Χρονική - Τελική - Αιτιολογική Θέμα 12: Δημοσθένης, Περί του στεφάνου, 169-170 Γραμματική: Αντωνυμίες: Αόριστες - Αναφορικές Συντακτικό: Μετοχή: Εναντιωματική - Υποθετική - Τροπική Θέμα 13: Θουκυδίδης, Iστορία, Θ, 1-2 Γραμματική: Επίθετα: Δευτερόκλιτα Συντακτικό: Απαρέμφατο Θέμα 14: Θουκυδίδης, Iστορία, Η, 10-11 Γραμματική: Επίθετα: Τριτόκλιτα (φωνηεντόληκτα) Συντακτικό: Επιρρηματικοί προσδιορισμοί Θέμα 15: Λυσίας, Υπέρ του αδυνάτου, 9 -10 Γραμματική: Επίθετα: Τριτόκλιτα (αφωνόληκτα) Συντακτικό: B' όρος σύγκρισης Θέμα 16: Πλάτωνας, Λάχης, ΧΙV 189 a-b Γραμματική: Επίθετα: Τριτόκλιτα (ενρινόληκτα - υγρόληκτα) Συντακτικό: Ποιητικό αίτιο - Παθητικά ρήματα Θέμα 17: Θουκυδίδης, Iστορία, Ε, 32, 3-6 Γραμματική: Επίθετα: Τριτόκλιτα (σιγμόληκτα) Συντακτικό: Δοτική προσωπική Θέμα 18: Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους, 212-213 Γραμματική: Ανώμαλα επίθετα Συντακτικό: Διαίρεση - Εγκλίσεις - Σύνδεση Προτάσεων Θέμα 19: Αριστοτέλης, Ρητορική, 1393b Γραμματική: Παραθετικά Συντακτικό: Προτάσεις: Ειδικές - Ενδοιαστικές Θέμα 20: Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 6-8 Γραμματική: Συνηρημένα ρήματα α' τάξης Συντακτικό: Προτάσεις: Ευθείες ερωτηματικές - Πλάγιες ερωτηματικές Θέμα 21: Ξενοφώντας, Eλληνικά, Β, 3, 33-34 Γραμματική: Συνηρημένα ρήματα β' τάξης Συντακτικό: Προτάσεις: Αιτιολογικές - Τελικές Θέμα 22: Λυσίας, Κατά Αγοράτου, 8-10 Γραμματική: Συνηρημένα ρήματα γ' τάξης Συντακτικό: Προτάσεις: Συμπερασματικές Θέμα 23: Πλάτωνας, Πολιτεία Α' 347 b-d Γραμματική: Ρήματα β' συζυγίας: συμφωνόληκτα Συντακτικό: Προτάσεις: Υποθετικές Θέμα 24: Ισαίος, Περί του Δικαιογένους κλήρου, 25-26 Γραμματική: Ρήματα β' συζυγίας: φωνηεντόληκτα (ίστημι, τίθημι) Συντακτικό: Προτάσεις: Εναντιωματικές - Παραχωρητικές Θέμα 25: Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, 1, 3, 2-6 Γραμματική: Ρήματα β' συζυγίας: φωνηεντόληκτα (ίημι, δίδωμι) Συντακτικό: Προτάσεις: Χρονικές Θέμα 26: Ισοκράτης, Α' επιστολή προς Φίλιππον, 5-7 Γραμματική: Αόριστος β' βαρύτονων ρημάτων σε -μι Συντακτικό: Προτάσεις: Αναφορικές Θέμα 27: Θουκυδίδης, Ιστορία, Α, 86 Γραμματική: Ανώμαλα ρήματα (είμι, φημί, κείμαι) Συντακτικό: Ρηματικά επίθετα Θέμα 28: Πλάτωνας, Μενέξενος, 238 Γραμματική: Ανώμαλα ρήματα (οίδα, δέδοικα) Συντακτικό: Ανάλυση μετοχών Θέμα 29: Ξενοφώντας, Αγησίλαος Ι, 10-12 Γραμματική: Αριθμητικά Συντακτικό: Mετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο Θέμα 30: Δημοσθένης, Περί Αλοννήσου 1-2 Γραμματική: Κλίση μετοχών Συντακτικό: Μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ

Κριτικές    
τώρα στο καλάθι
0 Βιβλίο(α)
Αναζήτηση με τίτλο ή ISBN
Σύνθετη αναζήτηση

Δείτε αυτό

Φυσική Β' Λυκείου A' τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδώ
Νίκος Κοσμόπουλ...
Φυσική Β' Λυκείου A' τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδώ
€15,00
IMAGE_BUTTON_DETAILS

Επίκαιρα Βιβλία

ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΔΥΣΗ
Το Πώς Χάθηκε η Δύση αποτελεί ένα ...
ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΔΥΣΗ
€15,00
€13,50
IMAGE_BUTTON_DETAILS
  
Copyright © 2009-2013 Books Delivery. All rights reserved.